Posted on: October 14, 2021 Posted by: Canila Shah Comments: 0

Matematika je poměrně ošidná, takže jak lépe získat pomoc, než s technikou v kapse? Zde je šest nástrojů, které vám pomohou vyřešit obtížné matematické úlohy.

Existují nástroje, které vám mohou pomoci vyřešit vaše matematické problémy rychleji, než můžete počítat od jedné do deseti. Tyto matematické řešiče jsou záchranáři pro ty, kteří mají matematickou úzkost nebo nejsou v matematice zvlášť silní.

I když jste milovník matematiky, tito matematičtí řešitelé vám stále mohou pomoci prohloubit vaši lásku a uznání čísel. Zjednodušením matematických řešení vás tyto nástroje vybízejí k dalšímu zkoumání matematiky.

V tomto článku se budeme zabývat šesti takovými nástroji, které vám pomohou rychleji vyřešit vaše matematické problémy.

1. Mathway

Mathway je jedním z nejpopulárnějších řešitelů matematiky, který poskytuje studentům zdroje, které potřebují k porozumění a řešení jejich matematických problémů. K dnešnímu dni byl Mathway použit k řešení více než 5 miliard matematických problémů.

Rodiče, učitelé a studenti používají Mathway k řešení různých matematických úloh v oblastech, jako je algebra, lineární a kvadratické rovnice, polynomy, nerovnice, vektorová analýza, logaritmy, matice a geometrie.

Chcete -li použít Mathway, jednoduše přejděte na webovou stránku a do pole zadejte svůj matematický problém Zadejte problém oblasti pomocí klávesnice na obrazovce. Klikněte Poslat a vyberte, jak má Mathway odpovědět. Vaše odpověď bude shrnuta. Chcete -li zobrazit podrobné řešení, klikněte na Klepnutím zobrazíte kroky. K zobrazení kroků řešení budete muset být přihlášeni.

Mathway je k dispozici jako webový nástroj, stejně jako pro Android a iOS.

2. Microsoft Math Solver

Microsoft Math Solver je bezplatná základní vzdělávací aplikace vyvinutá a spravovaná společností Microsoft. Je to intuitivní nástroj, který vám poskytne podrobná řešení vašich matematických problémů. to bylo nejprve vydáno jako funkce náhledu Edge.

Microsoft Math Solver vám může pomoci vyřešit matematické problémy, jako jsou aritmetika, lineární rovnice, simultánní rovnice, kvadratické rovnice, trigonometrie, matice, diferenciace, integrace a limity.

Microsoft Math Solver pokrývá témata v předalgebře, algebře, trigonometrii a počtu. Chcete -li to vyzkoušet, přejděte na web a klikněte na ikonu klávesnice v Napište matematický problém krabice. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte svůj matematický problém a poté klikněte Řešit.

Zpracuje váš matematický problém a dá vám odpovědi. Odpovědi můžete rozšířit a zobrazit podrobná řešení kliknutím Zobrazit kroky řešení.

Microsoft Math Solver je k dispozici pro web, Android a iOS.

3. Matematika je zábava

Matematika může být zábava se správnými nástroji a technikami. Math is Fun je bezplatný webový nástroj, který vysvětluje matematické pojmy ve snadno srozumitelném jazyce pomocí hádanek, her, pracovních listů a ilustrovaného slovníku vhodného pro děti, učitele a rodiče K-12.

Ať už jste učitel, rodič dítěte K-12 nebo prostě student, který si chce oprášit vaše matematické dovednosti, Matematika je zábava je rozhodně ta správná cesta. Tady je něco pro každého, ať už jste na základní škole, střední škole, střední škole nebo dokonce mimo školu.

Fórum Math is Fun je aktivní komunita s tisíci příspěvky na témata související s matematikou, která vás podpoří na vaší cestě. Zde se dokonce můžete naučit, jak řešit matematické problémy pomocí počítače.

Math is Fun je webový nástroj, který můžete použít ve svém prohlížeči, aniž byste museli instalovat aplikace, rozšíření nebo doplňky třetích stran. Pokračujte a užijte si zábavu s matematikou, používání Matematika je zábava.

4. Zearn Math

Zearn Math je učitelem doporučený matematický řešitel, který využívá výzkumem podložený a na důkazech vedený přístup k matematickému vzdělávání. Je určen pro učitele a děti, aby jim pomohl zvládnout, učit a učit se matematické pojmy K-5.

Ve školním roce 2021–22 se zavádí matematika 6. ročníku, takže očekávejte, že kromě jiného uvidíte témata jako oblast a povrch, poměry, jednotkové sazby a procenta, dělící zlomky a aritmetika.

Zearn Math je bezplatný webový nástroj, který údajně používá 1 ze 4 studentů základních škol v USA a je poháněn neziskovou vzdělávací organizací Zearn.

5. Učení K5

K5 Learning je další cenný webový zdroj zaměřený na zlepšení čtení, vědy a matematiky pro studenty K-5 a dokonce i K-6. K5 Learning pomáhá rodičům, pedagogům a studentům vyniknout ve výuce a učení matematiky pomocí pracovních listů, kartiček a matematických videí.

Pracovní listy K5 Learning pokrývají širokou škálu matematických témat od mateřské školy po 6. třídu. Můžete najít pracovní listy pro operace, zlomky, desetinná místa a procenta, měření, geometrii, exponenty, proporce a další.

K5 Learning je zdarma a nabízí sbírku bezplatných matematických listů, které můžete procházet podle ročníků a podle předmětů. Můžete také získat přístup k bezplatným matematickým kartám a levným sešitům.

6. Symbolab

V neposlední řadě je to Symbolab, pravděpodobně jeden z nejlepších řešitelů matematiky. Symbolab je výpočetní engine, který vám pomůže porozumět a řešit složité matematické problémy na vysoké škole.

Symbolab pomohl studentům vyřešit více než 1 miliardu matematických úloh pomocí jasných vysvětlení a důkazů krok za krokem. To pomáhá nejen vyřešit daný problém, ale také usnadnit učení a porozumění základním matematickým pojmům.

Chcete -li vyřešit problém pomocí Symbolab, jednoduše přejděte na web, zadejte problém do vyhrazeného prostoru a klikněte Jít. Symbolab pokrývá témata z algebry, trigonometrie, limit, derivací a integrálů.

Je také vybaven různými cheat listy pro snadnou orientaci. Symbolab je webový nástroj, který podporuje až šest různých jazyků a je k dispozici také pro Android a iOS.

Leave a Comment